Uzman DR. YALÇIN AĞAR

Fizik Tedavi Uzmanı

Mezun Olduğu Okullar

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Alanları

Fizik Tedavi Uzmanı

Sertifikalar:

T.C Ankara Yıldırm Beyazıt Üniversitesi tarafından verilen Sağlık Bakanlığı onaylı

Ozon Uygulama Sertifikası

T.C Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından verilen Sağlık Bakanlığı onaylı

Proloterapi Uygulama Sertifikası

International  Fedaration of Physicians for Manuel Medicine tarafından verilen

Manuel Medicine Sertifikası

İntegratif Tıp Derneği ve Nöralterapi  Derneği tarafından verilen

Klinik Nöralterapi  Sertifikası

Uygulamalar:

Kuru iğneleme,

PRP, CGF

Intraartiküler Enjeksiyon,

Yumşak Doku Enjeksiyonu,

Kinezyolojik Bantlama